Какво е графичен дизайн?

Днешното информационно общество изисква умения и знания при визуалното поднасяне на информацията. Графичен дизайн е специалност, придаваща удобна и естетична форма на визуалната информация.

Дейност и възможности на графичен дизайн

Похвати и инструменти при графичен дизайн-включва познаване и умение за пълноценно използване на най-новите технологии и средства за графичен дизайн – графични системи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения; основни понятия в рисуването и работата с цветовете; всички техники по графично проектиране и представяне в програмни продукти като CorelDraw и Photoshop; редактиране на растерни изображения (снимки, рисувани графики), туширане на изображения, прехвърляне на части от едно изображение в друго, премахване и добавяне на елементи в изображението; работа с текст и лого; използване на програми като InDesign за дизайн и оформление на страници.

При нас:

Колеж ДЕЛТА  София раполага с модерно оборудвани компютърни зали и ателиета за рисуване, а обучението се води от опитни специалисти в областта на визуалните изкуства и компютърния дизайн.Обучението е две години, дневна и задочна форма . Разделено е на две части:теория и практика.Редовното посещение на лекциите и практическите занятия гарантира голям процент усвояване на знанията и изграждане на умения на опитен графичен дизайнер.Предлагаме  съвременна програма на обучение, съобразена със световните тенденции за развитие на специалността, както и с индивидуалните възможности на всеки курсист.

Програма:

Програмата включва обучение по:

 • История на изкуството
 • Рисуване
 • Теория и практика н аграфичния дизайн
 • Въведение във визуалните изкуства
 • Шрифт, типография
 • Страниране /In design/
 • Графично оформление на страница
 • Проектиране на уеб сайт
 • Компютюрно проектиране  Flash
 • Триизмерна графика и анимация и др.

 

Дипломиране

Професионалното обучение при пълен курс на обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията, съгласно ДОИ и Национални изпитни програми.

Успешно завършено професионално обучение с придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Компетенции при завършване:

 • да създава и обработва растерна и векторна графика;
 • да създава и обработва 2 и 3 измерни графични изображения;
 • да създава и обработва компютърна анимация;
 • да създава WEB сайтове.