Специалността „Електронна търговия” е от направление „Приложна информатика”. Колежаните придобиват професия Организатор Интернет  приложения, която осигурява както общи знания за организацията и оперативното управление на търговията и продажбите, така и компетенции за приложенията на е-бизнеса, различните видове електронни разплащания, проектирането на сайтове за електронна търговия, приложен софтуер и системи за защита на информацията. Двугодишното обучение предлага сериозна подготовка по електронна търговия, електронен магазин, уебсайт, онлайн пазаруване, електронни търгове (аукциони), електронни борси, логистика, правила за откриване на електронен магазин.