Вече 25 години ние предлагаме  професионално обучение след средно образование, базирано на най-добрите практики на нашите международни партньори от Международната асоциация за образование и развитие ДЕЛТА!

Ние предлагаме обучение по 32 престижни  професии с бърза реализация на пазара на труда у нас и чужбина

Образователните ни програми са   тясно свързани с текущите и средносрочните нужди на бизнеса, и ежегодно се актуализират, съобразно новостите в съответния бранш!

Ние не поставяме никаква бариера между Вас и любимата Ви професия – записването е БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ! Свободно избирате специалността, по която да се обучавате, а не  правите пореден компромис след  « второ, трето и последващо класиране»…

САМО  ДВЕ ГОДИНИпрофесионално обучение Ви дава правоспособност да упражнявате легитимно любимата си професия!

Обучението по всяка специалност се предлага в дневна, задочна и индвидуална форма на обучение ,както и възможност за индивидуални схеми за разсрочено плащане на таксите!Във всяка една от тях,  във всеки един учебен час ние ВИ УЧИМ, а не «имитираме обучение»!

Обучението при нас умело съчетава теоретичните компетенции с практически умения по дадената професия, така че веднага след завършването  да се включите пълноценно в бизнеса!

Във всяка специалност е заложено компютърно и чуждоезиково обучение!

Нашите преподаватели не са “гастролиращи лектори”, а истински професионалисти и Ваши ежедневни партньори в практическото овладяване на   технологията, инструментите и похватите на конкретната професия!

В модерно оборудваните с компютри, видео- и аудиотехника, със специализирани апаратури   и уреди  учебни  зали,  лаборатории и   специализирани ателиета имат възможност практически да овладеете «тайните» на любимата си професии по атрактивен  и привлекателен начин!

Вие разполагате и с богато окомплектовани със специализирана литература библиотеки на български, английски и гръцки език.

Международните летни бригади, освен парични средства, Ви дава възможност да практикувате чуждоезиковите си знания!