Компютърните системи и мрежи навлизат бурно в ежедневието на
бизнеса, администрацията, образованието и бита на съвременния човек.
Впечатляващите възможности за оптимизиране чрез тях на работата и комуникациите се увеличават непрекъснато.
Със същото темпо расте и необходимостта от квалифицирани кадри, които компетентно да се грижат за изправността на апаратурата и функционирането на компютърните мрежи.
Специалността „Компютърни мрежи“ се отнася до техническата поддръжка на компютърните системи и автоматизацията на офиса. Техникът на компютърни системи е един модерен специалист по електроника, който отлично познава технологията на компютрите и техните периферии.

Той е специализиран в поддръжката, диагностиката и ремонта на всички видове технически средства на модерната фирма, основаващи се на цифровата електронна технология. Той е способен да инсталира и поддържа компютърни мрежи, компютри и техните програми /хардуер и софтуер/. Познава операционните системи DOS, WINDOWS, UNIX и приложни програми като MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), CorelDraw, PhotoShop и др.

Запознат е с глобалните информационни мрежи и Интернет, с естеството и конфигурирането на телекомуникационни и компютърни мрежи, на видео-конферентна и гласова комуникация чрез Интернет и ISDN и пр.

Обучението по програмни езици (Pascal, C++; HTML и  Flash  за Web design) дава възможност за усвояване на знания и умения за програмиране, необходими за работа в малки и големи фирми. Обучаемият ще се научи да извършва индивидуално или като част от екип обработка, преработка и управление на различни видове бази данни (Clipper, SQL), кодиране и проследяване архивите на съществуващите програми, ще осигурява надеждна работа и защита на мрежата, поддръжка на сайта на фирмата и много други операции като част от цялостното информационно обслужване.