Езиково обучение:

slider

А. Английски/ гръцки/ немски/ френски/ италиански/ испански език:

продължителност на обучението: 100 учебни часа за І-во ниво.
учебна програма е със следното съдържание: английски език – Neadway new – І-во ниво /А1, А2/
гръцки език – І-во ниво на обучение;
немски език – І-во ниво на обучение;
френски език – І-во ниво на обучение;
италиански език – І-во ниво на обучение;
испански език – І-во ниво на обучение;
провежда се заключителен тест;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/ – 800 лв.;
форма на провеждане – дневен, вечерен, съботно-неделна;
провежда се заключителен тест.

А1. Английски/ гръцки/ немски / френски/ италиански/ испански език:

продължителност на обучението: по 100 учебни часа за всяко ниво.
учебна програма е със следното съдържание: английски език – Neadway new – ІІ-ро и ІІІ-то ниво /B1, B2, C1, C2/;
гръцки език – от ІІ-ро до ІV-то ниво на обучение;
немски език – – ІІ-ро и ІІІ-то ниво на обучение;
френски език – от ІІ-ро до ІV-то ниво на обучение;
италиански език – от ІІ-ро до ІV-то ниво на обучение;
испански език – от ІІ-ро до ІV-то ниво на обучение;
при необходимост се провежда входящ тест;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/ – 800 лв.;
форма на провеждане – дневен, вечерен, съботно-неделна;
провежда се заключителен тест.

 

Учебните програми са лицензирани от Националнота агенция за професионално образование и обучение и се издава легитимно удостоверение за проведеното чуждоезиково обучение.

Ученици, студенти и хора с увреждания ползват целогодишно отстъпка!

Преференциална отстъпка ползват колежаните от „Делта България”!!!