Краткосрочни курсове за професионално обучение

slider-2

Обучение по начална компютърна грамотност:
продължителност на обучението:  60 учебни часа ;
учебна програма е със следното съдържание: Windows, Microsoft WORD, Microsoft EXSEL.
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 150 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Обучение по компютърен и графичен дизайн:
продължителност на обучението:  100 учебни часа ;
учебна програма е със следното съдържание – Photoshop, Corel Draw, Pagemaker;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 300 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Обучение по Web дизайн:
продължителност на обучението:  80 учебни часа ;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 250 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Обучение по Web програмиране:
продължителност на обучението:  100 учебни часа ;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 300 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

AutoCAD
продължителност на обучението:   50 учебни часа;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/          – 200 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Интериорен дизайн
продължителност на обучението:   100 учебни часа;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 250  лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Обучение по цифрова фотография и компютърна обработка:
І-во ниво:
продължителност на обучението:  60 учебни часа ;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 280 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

ІІ–ро ниво – обработка на снимки:
продължителност на обучението:  80 учебни часа ;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 220 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Обучение по музикален софтуер:
І-во ниво- нотопис и компютърна обработка на звук:
продължителност на обучението:  100 учебни часа ;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 250 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

ІІ–ро ниво – миксиране на звук, синтезатор:
продължителност на обучението:  100 учебни часа ;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 300 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Фирмено счетоводство
продължителност на обучението:  100 учебни часа;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 250 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Компютърно счетоводство
продължителност на обучението:  40 учебни часа;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 150 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Бизнес администрация
продължителност на обучението:   100 учебни часа;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 220 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Лидерски умения на мениджърите
продължителност на обучението:  50 учебни часа
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 150 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

P. R. и успешна комуникация с медиите
продължителност на обучението:  60 учебни часа
цена на обучението на 1 участник        – 180 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Управление на малка фирма
продължителност на обучението:  150 учебни часа;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 250 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Работа в екип
продължителност на обучението:  40 учебни часа
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 100 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Качествено обслужване на клиентите
продължителност на обучението:  50 учебни часа
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 100 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Стенография
продължителност на обучението:   100 учебни часа;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/          – 200 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Производство на кулинарни изделия
продължителност на обучението:   180 учебни часа;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 400 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Сервитьор
продължителност на обучението:   100 учебни часа;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 300 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Барман
продължителност на обучението:   100 учебни часа;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 300  лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Фризьор
продължителност на обучението:  100 учебни часа;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 300 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Козметик
продължителност на обучението:  100 учебни часа;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 300 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Козметика и грим
продължителност на обучението:  100 учебни часа;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 300 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Маникюр и педикюр
продължителност на обучението:  60 учебни часа
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 150 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Класически и лечебен масаж
продължителност на обучението:  100 учебни часа;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 300 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Екскурзовод
продължителност на обучението:  100 учебни часа ;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 300 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Аниматор
продължителност на обучението:  100 учебни часа ;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 300 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Тур оператор
продължителност на обучението:  100 учебни часа;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 250 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

Хотелиерско обслужване
продължителност на обучението:    100 учебни часа;
цена на обучението на 1 участник /в група от 5 до 10 човека/  – 250 лв.;
форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна; задочна, индивидуална и др.

С възможност за комбинирано обучение по предлаганите краткосрочни курсове, по  желание на обучаваните;
За проведеното професионално обучение се издава удостоверение за професионално обучение за придобиване на част от професията.

Ученици, студенти и хора с увреждания ползват целогодишно отстъпка!

Преференциална отстъпка ползват колежаните от ЧПК „Делта”!!!