„Задачата на учителя е да отваря вратите, а не да пробутва през тях учениците“

 

1Петя Чешмеджиева – доктор по педагогика, магистър по психология, специализация по консултативна психология; психолог от практиката и водещ на обучения; преподавател тук по Социална психология, Психология и професионална етика, Бизнес етика. Лични интереси в областта на изкуствата и научни – за приложението им в превенцията на неврозата.

 

 

 

Теди

Д-р Теодора Ризова – преподавател по “Мениджмънт в туризма”, изявен специалист в областта на спа, балнеологията , с публикации в наши и чужди медии.

 

 

 

Катя-ИлиеваЕкатерина Илиева – магистър по география и география на туризма и опазване на околната среда.
Преподавател в колеж „Делта“ по география на туризма , екскурзоводство и анимация и екология.

 

 

 

dechevСтоян Дечев – преподавател в специалност “Графичен дизайн” , Член на СБХ. Работи графичен дизайн, живопис, карикатура, калиграфия.Участва в изложби и конкурси в страната и чужбина Награди от наши и международни конкурси за карикатура и графичен дизайн.Интереси в музиката , философията , литературата , етнографията , фолклора

 

 

 

дани Даниела Иванова – преподавател по “Информационни технологии”.

 

 

 

 

Ели Елена Блажева – преподавател по “Информационни технологии”,”Електронни таблици-EXCEL”, “Конфигуриране на компютърни мрежи”.

 

 

 

 

Vladi Владимирка Накова – магистър по финанси с 27 г. преподавателски стаж по микро-и макроикономика, търговско право, предприемачество, счетоводство, финанси ,маркетинг, борси и борсови операции и други актуални съвременни науки.

 

 

 

Кремена арх. Кремена Пеева – преподавател по “Вътрешно проектиране” и “Въведение в дизайна”.

 

 

 

 

Елена Костова Елена Костова – Дългогодишен преподавател в Делта България.Специалист по “ Туроператорска и агентска дейност“, „Специализирани видове туризъм“,“ Управление на туризма“ , „Туристически ресурси“.

 

 

 

 

Мария Пейчева Мария Пейчева- преподавател в специалностите „Предприемачество и мениджмънт“, „Бизнесадминистрация “ и „Оперативно счетоводство“. Водещ специалист по маркетинг, икономически анализ, микро и макроикономика.

 

 

 

 

Моника МихайловаМоника Михайлова – преподавател по „графичен дизайн”, „Изобразително изкуство”. Завършила Софийски университет – „Изобразително изкуство”, магистърска степен „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство”, научна степен доктор, специалност „Методика на изобразителното изкуство”. Има артистични изяви в България и чужбина. Публикува научни статии в сборници на Института за изследване на изкуствата при БАН

 

 

 

Силвия Шосева  Силвия Шосева – Бакалавър по Изобразително изкуство, магистър по Графичен  дизайн. Изкушена и удоволетворена от работата си с деца в школа по рисуване в софийско училище. Преподавател по Indesign.

 

 

 

 

Богдана Тодорова

Богдана Тодорова – преподавател по ‘’История на изкуството ‘’, ‘’Въведение в дизайна ‘’, ‘’Рисуване ‘’. Завършила Национална художествена академия – Стенопис. Реализирани изложби в България и чужбина. Стенопис, иконопис, реставрация. Нейни произведения са в частни колекции в България, Америка, Чехия.

 

 

 

Динко Стефанов

Доцент д-р инж. Динко Стефанов – преподавател  по “Основи и въведение в локалните компютърни мрежи”, “Глобални комуникационни мрежи”, “Структурни кабелни системи”, “Конфигуриране на LAN”, “Проектиране и изграждане на LAN”.

 

 

 

 

 

арх.Андрей Михайлов-преподавател по “Архитектурно проектиране”, “Аксонометрично и перспективно чертане”. Автор на над 40 самостоятелни изложби и концерти с класически репертоар.