От 1970 г. „създаваме образование” и се гордеем с това, защото:

Въвеждаме нови специалности, нови форми на обучение, нови решения на въпроси, свързани с организацията, с различни съоръжения и методи на преподаване.

Обхващаме всички форми на обучение след средното образование.

Следваме креативно всички тенденции в областта на професионалното обучение.

Обучаваме младите хора с цел да изградат основите на творческия ентусиазъм в Гърция и други страни.

Преподаваме гръцки език като чужд език от 1972 г.

Базираме се на това, че образованието води към развитие.

Повишаваме непрекъснато качеството.

Участваме активно в общи мероприятия от областта на професионалното обучение.

От 1991г. развиваме своята дейност в чужбина, в съседни и други страни като споделяме най-добрите наши идеи и практики.

От 1991г. участваме в много международни програми за обучение и развитие, частично финансирани от ЕС и

Отворени сме за всякакво сътрудничество в Гърция и чужбина.

Имаме партньори в:

● Великобритания    ● Румъния
●Италия                     ● Грузия
●България                 ● Украйна
●Испания                   ● Казахстан
●Белгия                     ● Латвия
●Австрия                   ● Албания
●Турция                     ● Македония