Специалност „Моден дизайн“ подготвя професионалисти в областта на дизайна на облеклото и модата. Обучението по специалността отговаря на високите критерии на международно признати системи на обучение, съобразено е със съвременните изисквания за европейски стандарти и висок професионализъм на колежаните. Изучават се фундаментални дисциплини като: рисуване, живопис, история на изкуството и облеклото, цветознание, комбинаторика, компютърен дизайн и чужд език.

Специализиращият блок, който подготвя колежаните за създаване на оригинални авторски колекции съобразени с модните колекции, производствените възможности и нуждите на пазара, включва: моден дизайн, конструиране, моделиране и технология на облеклото, модна графика, модна визия и текстилен дизайн.