Обучение за Парамедик

Основната задача на спешната помощ е оказване на незабавна помощ при внезапно възникнала промяна в здравословното състояние на възрастни и деца и е насочена към предотвратяване на смърт, тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено важни органи и системи, както и усложнения при родилки, застрашаващи здравето и живота на майката или плода. Парамедикът осъществява дейности по оказване на спешна помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции и осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение. Парамедикът работи самостоятелно /когато екипът е съставен само от парамедици/ или съвместно с медицински специалисти /лекари и специалисти по здравни грижи/, в зависимост от характера на поставената му задача и вида на спешния екип. В своята дейност парамедиците от 2-ра и 3-та степен на професионална квалификация /СПК/ са подчинени на тези с 4-та СПК и на медицинските специалисти, а тези с 4-та СПК – на медицинските специалисти.
Колеж ДЕЛТА обучава специалисти за тази тежка, но полезна и желана работа.
Запишете се при нас, за да станете професионалисти!

Нов курс по специалността Парамедик започва на 15 декември 2017 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *