Професията на екскурзовода е класическа професия в сферата на туризма. От любезността, отзивчивостта, култура и професионализъм на екскурзовода чужденците добиват първата и най-трайна представа за качествата и душевността на хората от страната, която посещават. Екскурзоводите са тези, които от първия миг могат да създават симпатия у туристите към страната ни. Ние се славим с гостоприемство, общителност и отзивчивост, но за да бъдеш екскурзовод е необходимо много, много повече.

Обучението за професията „Екскурзовод“ дава ключови познания за туристическото обслужване и туристическия продукт, социална психология и комуникации, история, география, етнография, културология, познания за съвременното изкуство; нормативна база и разпоредби в туризма, паспортните,

митнически и гранично-пропускателни формалности, българските и европейски разпоредби в областта на пътническия транспорт и много други специфични за професията компетенции.

След завършване на професионалното обучение по специалността „Организация на екскурзоводната дейност“, обучаваният трябва да може да провежда екскурзии и мероприятия в страната и чужбина, изнасяйки

екскурзоводски беседи според зададения маршрут; да участва в организацията и координацията при посрещане и изпращане на туристите, да изпълнява функции на водач, придружител, преводач, организатор на мероприятия, аниматор по време на пътуване, отговорник по трансфери и настаняване; да извършва финансова и отчетна дейност, съгласно изискванията на туристическата агенция.

Ако обичате да пътувате, да се запознавате и общувате с нови хора, да споделяте удоволствието от културно-историческото познание, да представяте постиженията на българския дух, бит и култура, то тази професия е точно за вас!