слайд 1

До края на месец февруари имате уникалната възможност да се запишете с 25% ‪‎ОТСТЪПКА‬ от годишната  такса за първи курс.

Приемът в ЧПК „Делта” се осъществява, съгласно лиценз на МОН (За колежа в Пловдив: РД14-129/01-08-2003, РД09-1542/11-10-2004, РД14-186/03-10-2006, РД14-204/09-06-2008),(За колежа в София: РД09-955/20.07.2004, РД14-101/20.06.2006, РД14-146/15.05.2008) както и въз основа на Закона за професионалното образование чл. 19, ал. 6 и лицензия на НАПОО Но 200211035 от 16.06.2003 Няма приемен изпит или класиране по бал от Дипломата за средно образование, тъй като учебните планове, по които се извършва обучението в Колежа, са професионално ориентирани и не съдържат общообразователни предмети като математика, химия, физика и пр.

Завършилите средно образование могат да кандидатстват и да се запишат в ЧПК „Делта” като попълнят Заявление по образец и приложат съответните документи, а именно:

  • Диплома за средно образование – оригинал и ксерокопие
  • Копие от документ за самоличност
  • Снимки паспортен формат матирани – 4 броя
  • Медицинско свидетелство за общото здравословно състояние, с резолюция от личния лекар, че избраната специалност не е противопоказна за здравето на кандидата
  • Документ за платени такса за обработка на документи – 50 лева и семестриална такса

 

В таксата освен обучението влиза:

– ползване на учебници и учебни материали от библиотеката на колежа

– стажове и практики през учебно време в България

– изпит и поправителен изпит по официално обявен график

Отстъпка от таксите:

Атрактивни отстъпки се ползват при по-ранно записване. При плащане за цяла година или две години, отстъпката е 25% и 30% съответно. За втори или трети член от едно семейство се ползва намаление от 5%.Намаление от 5% ползват сираци и имащи свидетелство за инвалидност над 50%.

 Тези отстъпки са валидни при записвания за първи и втори курс до края на м.май 2018г.

Таксите могат да бъдат плащани разсрочено след подаване на молба до Изпълнителния Директор на колежа.

.