Програмиране

Професията “програмиране“ е широко търсена, перспективна, и не на последно място много добре заплатена. В обучението са включени:

Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика

Чужд език по професията
Електротехника
Техническо чертане и документиране
Аналогова схемотехника
Цифрова схемотехника

Програмиране І
Програмиране -ІІ
Основи на компютърните системи
Приложни програмни системи
Системи за управление на бази данни
Обектно ориентирано програмиране
Интернет програмиране
Компютърна графика и дизайн
Микропроцесорни системи
Компютърни мрежи
Производствена практика

Накрая на завършването си всички колежани на Делта България ще умеят:
Да се запознаят със задачата която програмата трябва да реши
Да се запознаят с аналитичните и практическите методи, по които задачата се решава.
Да сравняват резултатите давани от различните методи, да избират един или няколко правилни метода, които програмата ще използва.
Да измислят алгоритъм на програмата.
Да изградят интерфейс на програмата и дизайн на външния вид.
Да начертаят работна блок-схема на програмата.
Да пишат сорс кодове.