В направление „Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти”, колежите предлагат обучение в специалността „Кино и телевизия”. Завършвайки двугодишното обучение, колежаните придобиват професия „Режисьор на пулт”.

Режисьорът на пулт в телевизионното производство и работа с режисьорски пулт, чрез който по електронен път се осъществява записа или директното излъчване на телевизионно предаване.

Режисьора на пулт ползва работата на техническите звена и при констатиране на ефект установява в коя техническа апаратна е възникнал.

Реагира изключително бързо при проблеми, като не допуска прекъсване на предаването и намира веднага оптимален вариант на телевизорната разкадровка.

Запознава се със сценария на всяко предаване, независимо дали предаването е с предварителен или без предварителна подготовка. Отчита жанровите особености ма предаването. Следва режисьорския замисъл по режисьорския сценарий.

Работи в тясно сътрудничество с режисьора на предаването. Уточнява каква гледана точка ще бъде интерпретирана и по какъв начин ще бъдат представени целите на предаването.

Познава много добре продукцията – монтажния и озвучителния период, както и съответната апаратура. Умее на извършва монтаж на заснетия филмов или телевизионен материал. Ако не е пряко ангажиран в монтажната дейност , има задължително впоследствие да изгледа и опише частично заснетите епизоди преди записа или ефира. Информира се от коя апаратната ще бъдат подадени изходните материали като контролира подаването им.

За успешно упражняване на професията режисьор на пулт трябва да притежава технически усет, силна концентрация на вниманието, наблюдателност и бързи реакции, да умее да работи при продължително натоварване.