В направление „Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти“ , колежите предлагат обучение в специалността „Кино и телевизия”. Завършвайки двугодишното обучение, колежаните придобиват професия „Режисьор-  изпълнител”.

Тази професия подготвя колежаните за самостоятелна работа в телевизионното производство и всъздаването на късометражни филми или в сътрудничество с режисьор-постановчик при създаването на пълнометражен игрален филм, като участва в планирането и реализацията на филма. Заедно с режисьор-постановчика, операторите и художниците създава проект за реализацията на филма, в т.ч. режисьорски сценарий – уточнява последователността и дължината на всеки кадър на бъдещия филм, разработва мизансцена, уточнява мястото и времето на действието, мащаба на изображението, количеството на актьори, статисти и технически персонал, оборудване и материали, пиротехнически средства, декори и др.

      Режисьор-изпълнителят провежда репетициите и ръководи играта на актьорите (поставяне в различни позиции, изискване на определена емоция): под ръководството на режисьор-постановчика при създаване на пълнометражен игрален филм или самостоятелно в останалите филми и телевизионни предавания. Участва в избирането и подготвянето на местата, където ще бъде заснет филма, позицията на камерите, използването на осветление, озвучителна и др. техника. Участва в избирането на музика за филма, в подбора на костюмите и реквизита и др.

      При създаване на късометражни телевизионни, документални, научно-популярни, учебни, корпоративни и рекламни филми режисьор-изпълнителят ръководи подготвителния период, снимачния период и постпродукцията. Участва в разработването на проекта на филма, събирането и обработката на документални материали. Съобразява се с изискванията на продуцента по отношение на финансирането, маркетинга и сключването на договори. Определя броя на дублите, които ще се заснемат от всеки кадър. Коригира и допълва актьорската игра в игралните филми и положението на участниците в другите видове филми. Съгласува и определя работата на оператора и останалия снимачен екип, изпробва различни художествени решения за един и същ кадър, диктува началото и края на всеки дубъл, ритъма на действие в него.