Професията „Репортер и водещ на телевизионно предаване“,специалност „На телевизионно предаване”подготвя журналистически кадри за националните и регионални телевизии.
Обучението е насочено към даване на знания и умения за техника на говора и речева комуникация, журналистическа стилистика и журналистическо майсторство.

Професията „Репортер и водещ на радиопредаване“,специалност „На радиопредаване” подготвя журналистически кадри за националните и регионални радиа.
Обучението е насочено към даване на знания и умения за техника на говора и речева комуникация, журналистическа стилистика и журналистическо майсторство.