Обучението по специалностите „Организация и управление на ресторантьорството” е за професия управител на ресторант. Целта на учебната програма е да се овладее технологията на дейностите в ресторанта: управление на технологиите, прилагани в ресторантьорството; управление на персонала, финансов мениджмънт, маркетинг и реклама, нормативни изисквания и европейските стандарти при менажиране на ресторант; счетоводна отчетност. Няма химия и висша математика, но има обучение по английски и гръцки език, компютърна грамотност, включително приложни програми за оптимизиране мениджмънта в ресторантьорството. Обучението се основава на оптимално съотношение между теория и практика, включително производствена практика и летни бригади в хотелски комплекси в Гърция, за което колежаните получават възнаграждение.

Ако носите в себе прословутото българско гостоприемство и общителност, способност да предусещате желанията на гостите и удоволствието да ги сбъдвате, ако цените дискретното, но безупречно и в унисон с утвърдените европейски стандарти управление, тази професия е точно за Вас!