Образователната цел на специалността „Спортен масаж” е да подготви висококвалифицираниспециалисти, способни компетентно да прилагат методите на лечение и възстановяване със средствата на двигателната активност в профилактиката, лечението, възстановяването и спорта. В обучението се набляга на практическата подготовка на колежаните, целта е да се овладеят професионалните компетенции и придобиването на умения за извършване на качествени процедури. Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели – магистри – специалисти по масаж, кинезитерапия, рехабилитация с отлична педагогическа и медицинска квалификация.

Спортен масаж

 

Обучението включва часове по :

 

Информационни технологии
Медицинска психология
Медицинска етика и деонтология
Хигиена и екология
Анатомия на човека
Социално и  здравно законодателство
Основи на кинезитерапията- методи и средства
Масаж І
Масаж ІІ
Масаж  ІІІ
Масаж ІV
Образна диагностика
Ортопедия и травматология
Неврология
Физиология и патофизиология
Детски болести
Вътрешни болести и долекарска помощ
Кожни болести
Чужд език – английски
Латински език с медицинска терминология