ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – ЮНИ 2017Г.

Държавните изпити за випуск 2018 г. ще се проведат , както следва :

–  държавен изпит по теория на професията / специалността-10.06.2018 г. от 9:00 часа

–  държавен изпит по практика на професията / специалността-09.06.2018 г. от 9:00 часа

До 31 май 2018г. следва да се предадат всички практически задания в Учебен отдел за изготвяне на рецензии.