Колежаните, обучаващи се в специалност „Фотография”, получават задълбочени знания по история на фотографията, теория на визуалното възприятие, фотографски анализ, фотографска естетика, съвременно пластично изкуство.  Те придобиват професионален опит в артистичната и приложна фотография, дигиталната фотография и обработка на фотографското изображение, фотографската техника и технология.

Получената подготовка по специалностите от направлението дава възможност за професионално развитие в областта на медийното производство, за изява в рекламни фирми, ефирни и кабелни комерсиални телевизии; във всички жанрове на игралното и неигралното кино, за телевизионни предавания, сериали, рекламни и новинарски програми.

Акцент в обучението на колежаните е практическата подготовка и придобиването на професионален опит.