Обучението по специалностите „Организация и управление на хотелиерството“ е за професия управител на хотел. Целта на учебната програма е да се овладее технологията на дейностите в хотела: фронт-офис, резервации, камериерско обслужване, кетеринг, домакинство и допълнителни дейности, сомелиерство и  анимация; управление на технологиите, прилагани в хотелиерството ; управление на персонала, финансов мениджмънт, маркетинг и реклама, нормативни изисквания и европейските стандарти при менажиране на хотел ; счетоводна отчетност. Няма химия и висша математика, но има обучение по английски и гръцки език, компютърна грамотност, включително приложни програми за оптимизиране мениджмънта в хотелиерството. Обучението се основава на оптимално съотношение между теория и практика, включително производствена практика и  летни бригади в хотели в Гърция, за което колежаните получават възнаграждение.

Ако носите в себе прословутото българско гостоприемство и общителност, способност да предусещате желанията на гостите и удоволствието да ги сбъдвате, ако цените дискретното, но безупречно и в унисон с утвърдените европейски стандарти управление, тази професия е точно за Вас!