ЦПО „ДЕЛТА” е учреден през 1993 год. във Велико Търново от ГРЪЦКО-БРИТАНСКИЯ КОЛЕЖ в сътрудничество с Технически Университет – Варна и Кметството на Велико Търново с първоначално наименование „ Европейски колеж за бизнес и технология” с цел предлагане на академични програми в областта на фирменото  управление.

През 1996 год. Университетът и Кметството се оттеглят и фирмата продължава дейността си с предлагане на курсове за  професионална квалификация в различни направления с лиценз от  Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО).

През 2005 год.  прехвърля седалището си в г.  Пловдив и продължава дейността си в сътрудничество с колежите ДЕЛТА и  с фирмата „ДЕЛТА- АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  БЪЛГАРИЯ”.

Днес  ЦПО „ДЕЛТА”   има лиценз от НАПОО за 17  специалности от  2-ра и 3-та степен на професионална квалификация в съответствие с  Европейската рамка за професионална квалификация.  Центърът е лицензиран доставчик и на обучение с ваучери !

 

Лицензия № 200211035

Издадена на Център за професионално обучение към „ДЕЛТА-Център за обучение“ ЕООД гр. Пловдив, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 08/ 28.05.2003 г.)

Седалище и адрес на управление
Гр. (с) София
Област София град
Адрес ул. „Поп Богомил “ № 35, ет.1

Предлагани професии, специалности:

 

код
ПРОФЕСИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ
код
213020
Фотограф
Фотография – III СПК
2130201
213070
Графичен дизайнер
Графичен Дизайн  – III СПК
2130701
214010
Дизайнер
Интериорен дизайн – III СПК
2140106
214010
Дизайнер
Моден дизайн – III СПК
2140108
344030
Оперативен счетоводител
Оперативно счетоводство – III СПК
3440301
346010
Офис – мениджър
Бизнес – администрация – III СПК
3460101
346020
Офис – секретар
Административно обслужване – II СПК
3460201
482040
Организатор Интернет приложения
Електронна търговия – III СПК
4820401
522020
Електромонтьор
Електрически инсталации – II СПК
5220210
523010
Техник по комуникационни системи
Телекомуникационни системи – III СПК
5230102
525010
Техник по транспортна техника
Автотранспортна техника – III СПК
5250101
541040
Техник – технолог по поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост
Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост – III СПК
5401401
582050
Монтажист на водоснабдителни и канализационни мрежи
Вътрешни и ВиК мрежи – II СПК
5820501
811070
Готвач
Производство на кулинарни изделия и напитки – II СПК
8110701
811080
Сервитьор – браман
Обслужване на заведения в обществено хранене – III СПК
8110801
812010
Организатор на туристическа агентска дейност
Организация на туризма и свободното време – III СПК
8120101
812030
Екскурзовод
Екскурзоводство – III СПК (отпаднала)
8120301
812040
Аниматор в туризма
Туристическа анимация – III СПК
8120402
815010
Фризьор
Фризьорство – II СПК
8150101
815020
Козметик
Козметика – III СПК
8150102
344020
Данъчен и митнически посредник
Митническо и данъчно обслужване
3440202
345050
Сътрудник в малък и среден бизнес
Малък и среден бизнес
3450501
481010
Програмист
Програмно осигуряване
4810101
723030
Парамедик
Транспортиране на болни и пострадали хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения
7230302
815030
Маникюрист – педикюрист
Маникюр, педикюр ноктопластика
8150301