Специалности в Частен професионален колеж „Делта”- София

Четвърта степен с лиценз на МОН

МЕДИЙНИ ИЗКУСТВА
• Режисьор на пулт
• Режисьор на шоу програми
• Режисьор изпълнител
• Оператор изпълнител
• Репортер и водещ

ЗДРАВЕ И КРАСОТА
• Спортен масаж

ИКОНОМИКА
• Предприемачество и мениджмънт

ТУРИЗЪМ
• Организация и управление на хотелиерството
• Организация и управление на ресторантьорството
• Организация на екскурзоводната дейност

КОМПЮТРИ
• Компютърни мрежи

за сайта